"Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu", Ryszard Wroczyński, Wrocław 1979 : [recenzja]

Rozprawy z Dziejów Oświaty, Tom 24 (1981) s. 247-249
Józef Miąso , Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.)

 

do góry