"Dzieje oświaty polskiej 1795-1945", Ryszard Wroczyński, Warszawa 1980 : [recenzja]

Rozprawy z Dziejów Oświaty, Tom 24 (1981) s. 244-247
Józef Miąso , Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.)

 

do góry