Warunki rozwoju oświaty wśród robotników Królestwa Polskiego drugiej połowy XIX w.

Rozprawy z Dziejów Oświaty, Tom 24 (1981) s. 143-174
Józef Miąso

 

do góry