"Histoire de l'éducation". No 4 (1979) ; no 5 (1980) : [recenzja]

Rozprawy z Dziejów Oświaty, Tom 24 (1981) s. 243-244
Kalina Bartnicka

 

do góry