"Ostatni kanclerz litewski. Joachim Litawor Chreptowicz w okresie sejmu czteroletniego 1788-1792 (z dodatkiem dziejów rodu i życia kanclerza w okresie wcześniejszym)", Krzysztof Tracki, Wilno 2007 : [recenzja]

Rozprawy z Dziejów Oświaty, Tom 46 (2009) s. 171-174
Janina Kamińska , Krzysztof Tracki (aut. dzieła rec.)

 

do góry