Początki kształcenia uniwersyteckiego w Rosji : petersburski Uniwersytet Akademicki

Rozprawy z Dziejów Oświaty, Tom 46 (2009) s. 147-170
Joanna Schiller

 

do góry