"Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit", Kazimierz Puchowski, Gdańsk 2007 : [recenzja]

Rozprawy z Dziejów Oświaty, Tom 46 (2009) s. 193-196
Stanisław Obirek , Kazimierz Puchowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry