Sprawa Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego na Sejmie Grodzieńskim w 1793 roku

Rozprawy z Dziejów Oświaty, Tom 46 (2009) s. 5-24
Janina Kamińska

 

do góry