"Bibliografia polskiego muzealnictwa przyrodniczego (XVIII-XX wiek)", Zbigniew Wójcik, Warszawa 2001 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 47, Numer 1 (2002) s. 266-268
Wojciech Narębski , Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.)

 

do góry