Kształcenie archiwistów przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych = Educatio archivistarum per Institutum Archivorum, Bibliothecarum et Museorum Ecclesiasticorum

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 58 (1989) s. 11-24
Stanisław Librowski

 

do góry