Szesnaście nie drukowanych dokumentów wystawionych przez arcybiskupa Janisława w latach 1319-1341 = Sedecim inedita documenta per archiepiscoporum (Gnesnensem) Ianislaum annis 1319-1341 data

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 51 (1985) s. 347-372

 

do góry