Przewodniki oraz inwentarze po archiwach, zespołach i zbiorach opublikowane w Polsce po roku 1945 = Vademecum atque inventaria archivis, collectionibus complexionibusque illustrandis post annum 1945 elapsum in Polonia typis mandata

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 18 (1969) s. 133-158
Feliks Lenort

 

do góry