Stanowisko Tomasza Makowskiego na dworze nieświeskim (Przyczynek do biografii artysty)

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 4 (1967) s. 522-531
Stanisław Alexandrowicz

 

do góry