Podejmowanie i załatwianie kwerend w archiwach kościelnych = Quo modo in archivis ecclesiasticis documentorum explorationes suscipiendae et expediendae sint?

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 27 (1973) s. 5-55
Stanisław Librowski

 

do góry