"Akta synodów różnowierczych w Polsce", t. I, II, oprac. Maria Sipayłło, Warszawa 1966 i 1970 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 180-181
Marceli Kosman , Maria Sipayłło (aut. dzieła rec.)

 

do góry