"Naukowo-Informacijnyj Biułeteń Archiwnoho Uprawlinnia URSR", nry 5-6, Kyjiw 1964 : [recenzja]

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 43 (1966) s. 302-305
Michał Wąsowicz

 

do góry