Trzynastowieczne liturgiczne rękopisy franciszkańskie w Polsce w świetle wyników badań Van Dijka i Walkera = XIII saeculi liturgica Polona manuscripta franciscana comparata cum iis, quae ex inquisitionibus scientificis Van Dijk et Van Walker eruuntur

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 12 (1966) s. 75-82
Henryk Cempura

 

do góry