W nawiązaniu do sztuki polskiego Oświecenia

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 13, Numer 4 (1951) s. 3-4
Juliusz Starzyński

 

do góry