Korespondencja Prymasa i Senatu z czerwca - listopada 1648 roku : Bezkrólewie. Chmielnicki. Elekcja = Correspondentio Primatis et Senatus Poloniae de Ianuario–Novembre 1648 anni : Interregnum, Chmielnicki, Electio

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 55 (1987) s. 203-301

 

do góry