Refleksja nad naukami pomocniczymi historii = De disciplinis historiae auxiliaribus cogitationes reflexae

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 19 (1969) s. 240-245
Paweł Sczaniecki

 

do góry