Projekt obrony Kalisza przygotowany przez Władysława Zdanowskiego w 1830 r.

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Tom 26 (1993-1994) s. 139-144
Roman Marcinek

 

do góry