Małopolskie krucyfiksy gotyckie

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 4 (1967) s. 567-570
Andrzej M. Olszewski

 

do góry