O pomnikach Wazów w Polsce (projekty i realizacje)

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 3/4 (1966) s. 388
Władysław Tomkiewicz

 

do góry