Nieznany portret Augusta III w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 1 (1966) s. 36-39
Irena Voisé

 

do góry