Z dziejów Dantego w Polsce XVI wieku : (przyczynek do opinii Trzecieskiego o Reju)

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 27 (1982) s. 57-65
Jan Ślaski

 

do góry