Losy figury Jezusa Nazareńskiego z kościoła Wszystkich Świętych we Lwowie = Die Geschicke der Figur des Jesus von Nazareth aus der Lemberger Allerheiligenkirche

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 64 (1995) s. 633-637
Henryka Kramarz

 

do góry