"The American Archivist", 27, nry 1-2, 1964 : [recenzja]

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 42 (1965) s. 356-358
Alicja Makowska

 

do góry