Sprawozdanie z działalności Sekcji Archiwalnej Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie w r. 1964

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 42 (1965) s. 306-307
Franciszek Sobalski

 

do góry