Marcello Bacciarelli : okres pierwszy, lata 1731-1765/66

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 13, Numer 4 (1951) s. 75-96
Zygmunt Batowski, N. Batowska, A. Chyczewska

 

do góry