Od Redakcji.

International Journal of Management and Economics, Tom 20 (2006) s. 7

 

do góry