W sprawie rekonstrukcji wczesnośredniowiecznych łodzi pomorskich

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 4, Numer 1 (1956) s. 195-196, 78-86
Przemysław Smolarek

 

do góry