W sprawie autentyczności przywileju Zygmunta Augusta dla Tyszkiewiczów (1569)

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 8 (1963)
Tadeusz Wasilewski

 

do góry