Sygnały ironii w wypowiedziach polityków

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 2 (2008) s. 123-128
Joanna Konsiel-Kaczmarek

 

do góry