Klasyfikacja, znaczenie oraz pochodzenie nazw geograficznych w Polsce

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 5 (2011) s. 177-184
Joanna Szczerbowska-Kopacz

 

do góry