Paradoks jako odwrócenie wartości w perspektywie interpretacyjnej semantyki tekstu F. Rastiera

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 1 (2007) s. 195-201
Katarzyna Wołowska

 

do góry