Językowe odbicie ludzkiego dążenia do doskonałości wyrażone w "Modlitwach Wacława"

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 1 (2007) s. 153-194
Zdzisława Staszewska

 

do góry