Przez żywe słowo do wartości komunikacyjnej tekstów staropolskich

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 4 (2010) s. 145-153
Joanna Krupska-Perek

 

do góry