Rola gestu w komentowaniu wydarzeń społeczno-politycznych

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 1 (2007) s. 19-37
Aleksandra Frątczak

 

do góry