Funkcja perswazyjna czasownikowej kategorii osoby w kazaniu

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 1 (2007) s. 79-87
Paulina Łuczeńczyk

 

do góry