Zapiski Reginy Salomei z Rusieckich Pilsztynowej n tle XVIII-wiecznego pamiętnikarstwa – uwagi wstępne natury literackiej i językowej

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 3 (2009) s. 75-82
Anna Piotrowska

 

do góry