Topos anioła w poezji księdza Jana Twardowskiego : realizacje językowo-tekstowe

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 1 (2007) s. 95-108
Anna Maria Mikołajczyk

 

do góry