Tekst artykułu hasłowego w "Słowniku staropolskim"

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 4 (2010) s. 77-87
Agnieszka Królak

 

do góry