Od terminologii do słownika specjalistycznego – czyli jak skonstruować słownik profesjonalisty

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 5 (2011) s. 145-151
Agnieszka Sawicka

 

do góry