Małe sztuki dla sceny jarmarcznej: Potęga sztuki

Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich, Tom 22, Numer 6 (1977) s. 85-88
Muza Pawłowa

 

do góry