Obraz, metafora, symbol, mit

Przegląd Humanistyczny, Tom 13, Numer 1 (70) (1969) s. 73-98
René Wellek, Austin Warren

 

do góry