Investigating subjectivity : introduction to the interview with Dan Zahavi = Badając subiektywność : wprowadzenie do wywiadu z Danem Zahavim

Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej, Tom [3], Numer 1 (2012) s. 109-113, 322-327
Anna Karczmarczyk

 

do góry