Matthew Shipp by Phil Freeman = Matthew Shipp według Phila Freemana

Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej, Tom [3], Numer 1 (2012) s. 188-190, 400-403
Phil Freeman , Jakub R. Matyja (tł.)

 

do góry