Autorstwo i treść domniemanego portretu Szczęsnego Potockiego z rodziną

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 2 (1955) s. 282-283
Stefan Narębski

 

do góry