Konferencja polsko-amerykańska. Rzeźba i rzeźbiarze włoscy na północ od Alp: 1500-1800

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 54, Numer 1 (1992) s. 107-110
Jerzy Kowalczyk

 

do góry