Wykazy święconych z najstarszej księgi akt działalności biskupów włocławskich (Kurozwęckiego i Przerębskiego - lata 1496-1511) = Die Verzeichnisse der Geweihten aus dem ältesten Buch mit den die Tätigkeit der Bischöfe von Włocławek (Kurozwłęcki und Przerębski) in den Jahren 1496-1511 dokumentierenden Akten

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 72 (1999) s. 23-112
Witold Kujawski

 

do góry